Услуги

2019-08-05 13-50-08

Изпитване на трансформатори

 • Измерване активно съпротивление ;
 • Измерване изолационно съпротивление ;
 • Измерване ъгъла на диелектричните загуби в честотен диапазон от 15 до 400 Hz ;
 • Измерване капацитет на обекта в честотен диапазон от 15 до 400 Hz ;
 • Измерване загуби на празен ход с понижено или номинално напрежение;
 • Определяне загуби на късо съединение ;
 • Определяне коефициента на трансформация ;
 • Определяне група на свързване ;
 • Измерване импеданса на намотките в честотен диапазон от 15 до 400 Hz;
 • Инфрачервено заснемане на обекта ;
 • Изпитване на магнитопровод ;
 • Изпитване с повишено напрежение ;
 • Изпитване с индуктирано повишено напрежение с честота 100 Hz ;
 • Изпитване с импулсно напрежение – пълна и срязана вълна ;
 • Изпитване с комутационно напрежение ;
 • Амплитудно – честотна характериситка – SFRA ;
 • Определяне на влагата в твърдата изолация – по методите FDS – PDC диелектрична спектроскопия и възстановяващо се напрежение RVM ;
 • Измерване на частични разряди ;
 • Диагностика на стъпални регулатори.
4DDAD281-66AD-414C-875B-F330A60AB4AA

Изпитване на въртящи се ел. машини

 • Измерване активно съпротивление ;
 • Измерване изолационно съпротивление ;
 • Измерване ъгъла на диелектричните загуби в честотен диапазон от 15 до 400 Hz ;
 • Измерване капацитет на обекта в честотен диапазон от 15 до 400 Hz ;
 • Развъртане на двигателя на празен ход ;
 • Инфрачервено заснемане на обекта ;
 • Магнитно изпитване на статора ;
 • Изпитване на магнитопроводи с до 4 % от номиналната индукция и изследване за локални дефекти EL CID Test ;
 • Изпитване с повишено постоянно и/или променливо пренапрежение ;
 • Измерване на частични разряди ;
 • Диелектрична спектроскопия FDS – PDC.
20160426_085809
Изолацията е един основните компоненти за правилното и сигурно  функциониране на електрическите съоръжения.
 • Трансформатори ;
 • Въртящи се електрически машини ;
 • Изводи ;
 • Прекъсвачи ;
 • Други електрически съединения.

 

Критерии за състоянието на изолацията :
 • Трансформатори ;
 • Въртящи се електрически машини ;
 • Изводи ;
 • Прекъсвачи ;
 • Други електрически съоражения.

 

Критерии за състоянието на изолацията :
FDS и PDC+ (Честотна спектроскопия и Пиляризационен деполяризационен ток)
 • Трансформатори ;
 • Въртящи се електрически машини ;
 • Изводи ;
 • Прекъсвачи ;
 • Други електрически съоражения.

 • Издържимо импулсно и комутационно напрежение ;
 • Приложно напрежение 60 s – Резонансна система до 300 kV 3,3 A от 15 до 300 Hz ;
 • Индуцирано напрежение 100 Hz.

 • Тарифно с номинално напрежение ;
 • Пофазно с понижено напрежение ;

 • Трифазно с номинално напрежение ;
 • Пофазно с честота на изпитващото напрежение от 15 до 400 Hz.

Ring lux Test с магнитна индукция 1 Т

EL CID Test 4 %