Оборудване

Импулсен генератор HIGHVOLT

1800 kV импулсна вълна ; 220 kJ

       

Резонансна система за изпитване с високо напрежение

                                                                       

Мотор –  Генераторна група

Система за диагностика на електрически съоражения Omicron CRC100 + TD1

Система за измерване на частични разряди Omicron MPD 600

Определяне на влагосъдържанието в изолации Omicron DIRANA

FDS и PDC+ (Честотна спектроскопия и Пиляризационен деполяризационен ток)

Система за електромагнитната диагностика на статори – EL CID TEST

Съпротивление на изолацията Metriso 5000d-pl и Megger 1025 MI

Осцилоскоп PICOSCOPE 3404D

 

Регулируем токоизправител AX-3010DS

 

Измервателна апаратура