Цел, мисия, визия

Както досега, така и днес наш основен стремеж и цел непрекъснато усъвършенстване. То ни е помогнало не само да оцелеем и да се развиваме, но и към настоящия момент се стремим успешно към конкурентния международен пазар. Следваме нашата визия, опирайки се на солиден бизнес модел, изграден на базата на четири основни стълба: високи стандарти и качество; сътрудничество с клиентите и грижа за техните инвестиции; разумни цени; комуникация и мобилност.
Отговаряме на нуждите на нашите клиенти, работейки съвместно с тях, грижейки се за техните инвестиции. Опитваме се винаги да предложим нашите услуги и продукти на разумни цени. Използваме своя опит за да разширим перспективите си в рамките на една гъвкава и бързо реагираща организация.

Високо-волтова изпитвателна лаборатория

В групата на ЦЕРБ се осъществява непрекъснат контрол върху качеството на ремонтните дейности в съответствие с действащите български и международни стандарти. В стремежа си да предложи комплексна услуга на своите клиенти, през 2017 година компанията инвестира в създаването на модерна Високо волтова изпитвателна лаборатория. Лабораторията е сертифицирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2006
2019-08-05 14-05-21